Chuyên gia quản lý tài sản và nước thải
+84 776900780

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI KỂ TỪ NĂM 1985.

Nhà máy điện Đan Mạch

Nhà máy điện Đan Mạch

tro than từ nhà máy điện có thể được xử lý bằng hộp khử nước AVC và nước thải đầu ra cũng bằng ECR để loại bỏ bất kỳ hàm lượng kim loại nào còn sót lại. Tỷ lệ và chất lượng hóa học phù hợp có thể làm cho bước khử nước và lọc rất hiệu quả, tiếp theo là ECR (đông tụ điện) shema để loại bỏ thay thế bằng mẫu usa

Thêm thông tin
Đào hầm

Đào hầm

lớp phủ bảo vệ thoát nước chữa cháy đường ống kiểm soát và làm sạch thiết kế hợp lý

Thêm thông tin
Sữa ở Phần Lan

Sữa ở Phần Lan

Thêm thông tin
Cơ sở giết mổ gia cầm

Cơ sở giết mổ gia cầm

Thêm thông tin
Cơ sở giết mổ

Cơ sở giết mổ

Thêm thông tin
Ngành cá

Ngành cá

Thêm thông tin
viVietnamese