Chuyên gia quản lý tài sản và nước thải
+84 776900780
Hình ảnh
Nhà máy điện, than, dầu, rơm rạ và dăm gỗ

RÁC THẢI CÂY ĐIỆN

Những điểm chính cho khách hàng:

✔️ nước sạch

✔️ chất lượng hóa chất

✔️ ít điện hơn

✔️ ít bảo trì

Dữ liệu sản xuất ngành

Phân khúc: Nhà máy điện, than, dầu, rơm rạ và dăm gỗ
Sản phẩm: Điện và nhiệt

Hình ảnh
Nhà máy điện, than, dầu, rơm rạ và dăm gỗ

Quy trình sản xuất nước

Hình ảnh
Nhà máy điện, than, dầu, rơm rạ và dăm gỗ

Quy trình xử lý nước cho máy chà sàn

viVietnamese