Chuyên gia quản lý tài sản và nước thải
+84 776900780
Hình ảnh
Sự thi công

Đào hầm, cát và sỏi

Thông tin mấu chốt:

✔️ Mối quan tâm của khách hàng: Mọi vấn đề về môi trường, phân loại sản phẩm, an toàn
✔️ Tiềm năng kinh doanh Kemira: Khoảng. 110 k € / năm
✔️ Lý do chính dẫn đến thành công: Sản phẩm có sẵn, phân loại
✔️ Thông tin liên quan khác: Tất cả các sản phẩm đều phải đạt tiêu chuẩn nước uống. Nhà máy di động do MS sản xuất tại Pháp. Polyamine được sử dụng khi cần thiết

Dữ liệu sản xuất ngành

Phân khúc: Xây dựng
Phân đoạn phụ: Đường hầm / cát & sỏi
Khối lượng sản xuất: Đường hầm 2 * 8,6 km

viVietnamese